Frakencakes= Gmo x Lava Cakes

PoleCat 91 BX= Chemdog 91 x SSSC Skunk #1 x Skelly Hashplant x SSSC Skunk