Butter Milk= Black Lime Reserve x Zkittlez

Faux Fana= (Banana OG x Heirloom OG) x Sunset Sherbert

Heirloom OG= (SFV OG x Hollywood PK) x Deadhead OG